تعداد ادرس های بیت کوین در صرافی ها توسط نهنگ ها به کمترین مقدار تاریخی خود رسیده است
13 اکتبر 2020
ده نهنگ بزرگ بیت کوین دنیا را بیشتر بشناسید
14 اکتبر 2020

آخرین شبکه آزمایشی اتریوم دو zinken نیز با موفقیت به اتمام رسید

 
3 (1)

به گزارش برسیپا و به نقل از decrypt ، دنی رایان یکی از مدیران توسعه دهنده اتریوم 2 با اذعان به موفقیت آمیز بودن تست شبکه zinken برای پروژه اتریوم دو، انرا اخرین تست شبکه ای اتریوم دو خطاب کرد و درصد مشارکت در ان را نیز بسیار خوب قلمداد نمود. Zinken آخرین تست آزمایشی برنامه ریزی شده برای آزمایش پیدایش Eth2 است که دران ایجاد اولین بلوک در زنجیره جدید قبل از اینکه شبکه اثبات سهام فعال شود تست شد. این از آزمایش قبلی Spadina پیروی می کند، که به دلیل مشارکت کم کاربران و خطاهای جزئی، طبق برنامه ریزی شده در 29 سپتامبر راه اندازی نشد.

 
 

منبع : موسسه برسیپا / گرافیک : فریبا باستان / 22 مهرماه 1399

 
Bersipa Ecosystem