تحلیل Stellar در هفته پیش رو
12 نوامبر 2020
تحلیل TRON در هفته پیش رو
17 نوامبر 2020

گزارشی از روند تحلیل تکنیکال پیش روی Flamingo در هفته آینده

 
44

 
 
flm1

رمز ارز FLM طبق تحلیل مثلثی، در تایم فریم روزانه، تقریبا الگوی مثلثی خود را پر کرده و با توجه به این که مساحت قسمت بالای مثلث بیشتر از قسمت پایین است و همچنین تعداد کندل های قسمت بالا نیز به وضوح بیشتر از قسمت پایین است ، در نتیجه در یک هفته آینده مستعد صعود خواهد بود.

 
 
flm2

رمز ارز FLM طبق تحلیل RSI، در تایم فریم روزانه، بیشتر نقاط حمایت و مقاومت خود را در زیر حد وسط تشکیل داده و روند نزولی خواهد داشت. طبق تحلیل های تکنیکال بر روی رمز ارز FLM ، طبق الگوی مثلثی یک روند صعودی و طبق الگوی RSI یک روند نزولی را شاهد هستیم.

 
 

منبع : موسسه برسیپا / گرافیک : بهار پورنقش بند / 22 آبان ماه 1399

 
Bersipa Ecosystem