3 آوریل 2021

تحلیل ROSE در هفته پیش رو

21 نوامبر 2020

اولین اکوسیستم ژنوم بلاکچینی جهان

17 نوامبر 2020

تحلیل TRON در هفته پیش رو

12 نوامبر 2020

تحلیل Flamingo در هفته پیش رو

12 نوامبر 2020

تحلیل Stellar در هفته پیش رو

12 نوامبر 2020

تحلیل TERRA در هفته پیش رو

8 نوامبر 2020

تحلیل توکن AST در هفته پیش رو

8 نوامبر 2020

تحلیل توکن YFI در هفته پیش رو

2 نوامبر 2020

فناوری فوق امنیتی DEEPSEA چیست ؟

2 نوامبر 2020

چرا بیت کوین و دنیای ارز رمزها آینده ای نخواهند داشت ؟؟؟!!!

Bersipa Ecosystem