اشتباه باینانس باعث کاهش قیمت رمز ارز سرتیک شد CERTIK
31 اکتبر 2020
بنیاد اتریوم و شرکت IBM آمریکا و پروژه فوق امنیتی DEEPSEA
2 نوامبر 2020

تقاضای کاربران ایرانی از ابتدای سال 99 بیش از 250 درصد رشد داشته است

 
547

به گزارش برسیپا، از ابتدای سال 1399 براساس داده های موجود در پنج صرافی بزرگ رمز ارزی ایران؛ آمارها حاکی از رشد 250 درصدی کاربران ایرانی در این شش ماه نخست سال بوده است. براساس این گزارش تا انتهای سال 1398 جمعا 40 هزار اکانت فعال در پنج صرافی ایرانی حضور داشته بودند که اکنون این رقم به حدود 100 هزار کاربر رسیده است. براساس امار جهانی نیز رشد شبکه جهانی رمز ارزها در سال 2020 نیز در سطح جهان به بیش از دو برابر رسیده است و کارشناسان یکی از عوامل اصلی انرا وجود همه گیری پندمی کرونا اعلام کردند که باعث شده است که اکثر کسب و کارها با مشکل مواجه شوند یا در خانه ها صورت گیرد.

 
 

منبع : برسیپا / گرافیک : فریبا باستان، بهار پورنقش بند / 10 آبان ماه 1399

 
Bersipa Ecosystem