27 ژوئن 2020

میانگین قیمت مسکن در تهران به متری 20 میلیون تومان رسید !

27 ژوئن 2020

چراغ سبز اولیه مجلس و دولت برای ساخت خانه های 25 متر مربعی !

22 ژوئن 2020

هزینه ساخت و ساز در تیرماه 1399

13 ژوئن 2020

مالیات بر خانه های خالی از تابستان 99 اجرایی می شود

8 ژوئن 2020

تعیین قیمت حدودی کارمندان دفاتر مهندسی و معماری در سال 1399

7 ژوئن 2020

خریداری 600 واحد مسکن مهر توسط یک دلال در شهر پرند !

30 می 2020

خانه اولی ها با 240 میلیون تومان وام چه چیزی می توانند بخرند؟!

30 می 2020

رتبه 127 ایران در سهولت کسب و کار در جهان در سال 2002

29 می 2020

کاهش درصد سهم وام مسکن برای خرید خانه در طی پنج سال !

29 می 2020

خانه اولی ها می توانند تا 240 میلیون تومان وام بگیرند

Bersipa Ecosystem