فاز هفت شهرک آبشار؛ 15 برابر فقط در 30 ماه !
13 می 2020
مجلس ، رمز ارزها را یک ارز واقعی و شامل مقررات مبادلات ارزها دانستند
19 می 2020

تحلیل اتریوم در اردیبهشت ماه 1399

 
21

اتریوم در سال 2020 روند بسیار پیچیده ای را دنبال کرده است. در اوایل سال و در فوریه ای 2020 قیمت آن تا 286 دلار نیز پیش رفت اما به علت بروز کرونا در اکثر نقاط جهان روند بشدت نزولی به خود گرفت و تا 110 دلار نیز فروکش نمود. با آغاز ماه آوریل مصادف با فروردین ماه اتریوم توانست دوباره روند صعودی خود را پیدا نماید و سطح های حمایتی 118، 135، 147و 158 را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد و خود را به منطقه 170 دلار بکشاند. در این منطقه روند سختی در پیش گرفت و چندین بار خود را تا 188 پیش برد اما باز هم سقوط کرد. در اردیبهشت ماه ، اتریوم توانست منطقه مقاومت 188 را بشکند و خود را در اواسط ماه تا 228 دلار نیز بالا بکشد اما با مقاومت سطح حمایتی 228 رو به رو شد و در کمتر از هفت روز دوباره به منطقه 190 بازگردانده شد. اتریوم در حالی اردیبهشت ماه 99 را دارد به اتمام می رساند که دو منطقه 180 و 220 را به عنوان مناطق سطح حمایت قوی در پایین دست و بالا دست خود می بیند و پیش بینی می شود اگر بتواند از 220 عبور کند می تواند خود را تا 238 نیز به بالا بکشد و اگر در شیب سقوط قرار گیرد و منطقه قوی مقاومت 180 را بشکند، پیش بینی می شود در یک سقوط آزاد مجدد تا 156 دلار نیز حرکت نماید.

 
 
کراکن از اعضای فعال تریدینگ ویو می گوید منطقه مقاومت 182 و 220 مهمترین مناطق حمایتی پایین دست و بالا دست هستند و به نوعی در هفته های آینده مهمترین اعداد برای صعود یا سقوط اتریوم خواهند بود.
 
Bersipa Ecosystem