آیا آدام بک پشت پرده هویت مرموز ساتوشی ناکاموتو هست ؟
28 می 2020
خانه اولی ها می توانند تا 240 میلیون تومان وام بگیرند
29 می 2020

کیف پول های اتریوم مرز چهل میلیون ادرس را رد کردند !

 
Ethereum 8

به گزارش برسیپا و به نقل کوین ژورنال؛ در ماه می 2020 تعداد ادرس هایی که در کیف پول خود ارز رمز اتریوم را نگه داری می کنند از مرز چهل میلیون ادرس عبور کرد. این درحالیست که در چند ماه اخیر مخصوص از فوریه 2020 به بعد شاهد کاهش قیمت اتریوم بوده ایم اما این امر باعث نشده است که دوست داران این ارز از ان روی برگردانند و در همین مدت نیز نه تنها کاهش نداشته است بلکه 50 درصد رشد را نیز نشان می دهد. با این حساب، تعداد کیف پول هایی که ارز اتریوم را نگه داری می کنند از بیت کوین پیشی گرفته است اما این ارقام فقط در حد تعداد ادرس ها می باشد و هنوز حجم مبادلات بیت کوین حداقل هشت برابر اتریوم می باشد. در دو ماه آینده با رخداد اتریوم دو امکان افزایش مجدد این ادرسها در اتریوم نیز بیشتر خواهد شد و همگان منتظر این رخداد هستند

 
Bersipa Ecosystem