اگر پراید به 60 میلیون بازگردد خودم را در اسید حل خواهم کرد !
20 می 2020
سرمایه گذاران بر روی دلار مراقب باشند!
22 می 2020

31 اردیبهشت 1399؛ پراید 23 میلیون تومان کاهش یافت !

 
car 3

به گزارش برسیپا، سال 99 با رکود بی سابقه خرید و فروش خودرو آغاز شد اما دیری نپایید که در اواسط ادریبهشت ماه با اعلام برخی قیمت ها که عموما توسط دلالان به آن ها دامن زده می شد، التهاب بازار خودرو دوباره به سه ماهه ی گذشته خویش بازگشت. ده روز پیش بود که برخی رسانه ها خبر از پراید 90 میلیون تومانی در بازار دادند و این در صورتی بود که هنوز شورای رقابت قیمت قطعی سال 99 را اعلام نکرده بود. بالاخره پس از قوس و کش های فراوان دیروز شورای رقابت قیمت های نهایی را اعلام نمود.

 
 

قیمت بازار محصولات ایران خودرو در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1399

car 1

»

 
 

قیمت بازار محصولات سایپا در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1399

car 2

»

 
Bersipa Ecosystem