هاوینگ بیت کوین یک هیجان تو خالی بود ؟!
27 می 2020
میانگین قیمت مسکن در کلان شهرهای ایران در سال 99
28 می 2020

شش نکته مهم در مورد بیت کوین که همگان باید بدانند !

 
bitcoin 7

شبکه بیت کوین توسط هیچ شخص یا شرکتی کنترل نمی شود و شبکه از اجماع تمام مالکان بیت کوین کنترل می گردد

 
 
bitcoin 8

تنها بیست و یک میلیون بیت کوین وجود خواهد داشت

 
 
bitcoin 9

فاصله زمانی ساخت هر بلاک ده دقیقه می باشد

 
 
bitcoin 10

به ازای هر 210000 بلاک (چهار سال) یک هاوینگ رخ می دهد

 
 
bitcoin 11

پاداش بلاک از 50 بیت کوین آغاز می شود و آنقدر نصف شود که تا سال 2140 به صفر برسد

 
 
bitcoin 12

هر تغییری در این پارامترها ثابت اولیه و دائمی بیت کوین اگر بخواهد اتفاق بیفتد می بایست با موافقت تک تک دارندگان بیت کوین در سراسر جهان باشد ( عملا تغییر قوانین در بیت کوین غیر ممکن است)

 
 

منبع : موسسه مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری برسیپا

 
Bersipa Ecosystem