شهرک نشینی نیز لاکچری شده است !
25 می 2020
دولت، سازمان مالیات را موظف به اخذ مالیات بر خانه های خالی کرد
26 می 2020

تحلیل اختصاصی برسیپا از هفته ی پیش روی اتریوم

 

تحلیل اختصاصی برسیپا

Ethereum 1

در می 2020 رمز ارز اتریوم برعکس ماه گذشته خویش، تلاطم کمتری را مشاهده نمود. درست در آخرین روزهای ماه آوریل قیمت اتریوم برای اولین بار در چهل روز گذشته توانست به منطقه 227 دست پیدا نماید. مقاومت محکم سطح بالا دستی 228.3 نگذاشت این قیمت زمان زیادی را دوام بیاورد و سریعا سقوط نمود. در می 2020 اتریوم اکثر در کانال 192 تا 2012 در نوسان بوده است و فقط یازده می با یک سقوط شدید تا 172 و در 18 می با یک جهش خوب تا مرز 218 پیش رفت. مقاومت های ایجاد شده در ماه می عبارتند از : 202.3 / 208.6 / 212.5 / 198/4 این چهار مقاومت مهمترین مقاومت های پیش روی اترویم در سه هفته گذشته بوده است. در آخرین هفته می 2020 پیش می بینی می شود با توجه به مقاومت شدیدی که سطوح حمایتی 202 و مقاومت جبهه گیر 212 ایجاد کرده اند، قیمت ها اکثرا در این کانال در حال نوسان باشند. این امر شاید برای هولدرها چندان خوشایند نباشد اما تریدرها می توانند با در نظر گرفتن سطوح ذکر شده، خریدهای روزانه خویش را انجام دهند و سودهای نسبتا خوبی نیز می توانند در هر معامله در روز داشته باشند. اما قویترین سناریویی که می توان در هفته آینده برای اترویم در نظر گرفت آن این است که اگر اترویم بتواند خود را تا سطح مقاومت بسیار شدید 216 به پیش ببرد و بتواند از آن عبور نماید باید منتظر دیدن رقم حدود 232 دلار( مقاومت بالا دستی بعدی ) برای این ارز رمز در هفته آینده باشیم.

 
Bersipa Ecosystem