لند به رتبه نخست دارایی های قفل شده در دیفای رسید
26 آگوست 2020
1100 ماینر غیر مجاز در ایران توسط دولت شناسایی شد
26 آگوست 2020

با وجود رشد 400 درصدی YFI ، این توکن هنوز هم ارزان است

 
204

وای ارن فاینانس یا همان YFI در یکماهه اخیر توانسته رکورد رشد 470 درصدی را از خود برجا بگذارد اما به نظر می رسد کماکان این رشد می تواند ادامه داشته باشد. در یکماه گذشته این توکن دیفای توانسته از قیمت 3000 دلاری خود را به قیمت 14000 دلار نیز برساند. میزان عرضه به تقاضا یکی از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده در بازار رمز ارزی می باشد. با وجود عرضه بسیار محدود این توکن که فقط 27 هزار ان در گردش می باشد کارشناسان زیادی معتقد هستند این توکن می تواند حتی تا قیمت 100 هزار دلار نیز پیش رود. موسسه برسیپا نیز در ماه گذشته در قیمت 3200 دلاری در یک کلیپ به معرفی ان برای خرید و سوداوری اشاره کرد و در کمتر از یکماه 400 درصد مثبت خورد.

 
Bersipa Ecosystem